Loading...

OPEN
Weekdays 10:00-22:00
Saturday 10:00-21:00
Sunday & Holidays 10:00-20:00


Caretta Shiodome,
1-8-2, Higashi Shinbashi, Minato, Tokyo
Tel: 03-6264-5194

TOP